1438. 6. februar. København


Marina Widers, enke efter Jens Wider, giver Helligtrekongers alter i Vor Frue Kirke i København et stykke jord ved Skt. Pedersstræde, mod at der i kirkens højkor skal holdes årlige sjælemesser over hendes afdøde mand og hende selv.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see eller høre leses helser jek Marine Widers Jesse Widers efftherlewigh ewynneligh meth gudh ♦

Kungør jek alle men swa wel nærwerendes som kommeskulendes ath jek meth myn fry willie beradhen hugh ok j myn wallust for myn hosbundes syels Jesse Widers forde gudh hans syell haffue ok for myns syels nytte skyld hauer vnt ok giffuet ok fra megh antwordeth til the hellghe thre konynghe altare j wor Fruwe kirke j Køpnehafn / een myn jordh meth alle hennes till liggelse j bredh ok j lenghe til ewynnelighe æye liggendes j Køpnehafn j sancti Pethers sogn synnen widh sancti Pethers stredhæ mellom her Clawes Lybertssøns cantors jordh ok Ewert Gultsmydhs jordh / som han nw j boor meth swa dane wilkoor / ath hwilken prest thet forde altar æyer ok perpetuus vicarius ær / han skal haue full macht ath brwghe then forde jordh till syn nytte ok skall hwert aar giffue hetherlighe kanike j Køpnehaffn the som ære in missa ok vigiliis two schillinghe groth for begges ware begengelse aarlege at holdess j høye koor i wor fruwe kirke forscreffne circa festum divisionis apostolorum ♦

Item byndher jek megh til meth myne arwinghe ath fry then samme jordh til thet forde altare for hwers manz till talen til ewynnelighe æye som forscreffuet stander ♦

Til thes ythermere forwaringhe ok statfestelse / tha haffuer jek forde Marine Widers meth willie ok witschap hengdt myt jncigle fore thette breff meth een welboren mans incigle Mawens Gøyes af Krenckrop ok meth flere gothe menz jncigle swosom ær Anders Laurentssøn Arendt Krwse burghemestere i Køpnehaffn Bertild Qwats Hans Wath ok Jesse Jwde radmen j then samme stad ♦

Datum Haffnis anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo ipso die beate Dorothee virginis et martiris gloriose ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.