1438. 22. februar. Svendborg


Esbern Jensen, borger i Svendborg, overlader Niels Frost sit pant i Holse i Vends herred for 60 lybske mark. Pantet bestod af fire gårde, som Esbern Jensen havde i pant af Henning Podebusk. Esbern Jensen overlader Niels Frost to års afgifter, som han skulle have haft deraf og forbyder ham at give hovedbrevet fra sig, før han får hele gælden igen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thette breff see eller høre helser jech Esbern Jenssøn borghere j Swyneburg ewinneligh meth guth oc kungør meth thette mit opno breff / thet jech fullelige hawer vplat oc vplader / thenne brefføre Niels Frost / thet pant swosom jech hawer j Hwalsit j Wentz herret / swosom ær fire gardhe for .lx. lubiske mark / ♦

Oc lader jech vp forde brefføre Niels Frost ther mæther / thet pante breff / swosom jech hawer vppa forde fire gardhe j Hwalsit / meth allæ artikel oc wilkor / swosom thet samma pante breff j allæ made / luder oc vtwiis / hwilket goths jech j pant hawer aff herre Henning van Podbusch oc hans arwinge / ♦

Oc vplader jech forde brefføre Niels Frost twinde aars skuld som jech aff rættæ skulde hawe aff forde goths ♦

Oc forbiwther jech forde brefføre at antworde howet breffuet pa forde goths ludindes / fra sigh / før han faar all skulden ther jgen staar ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum videlicet Jacobi Giselers et Petri Jædens civium Swynburgensium presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxviiio die cathedre sancti Petri ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.