1438. 11. marts. Ferrara


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Martinus Dalmari, klerk fra Roskilde stift, om at få det ventebrev, som han fik tildelt 11. marts 1437, udstrakt til at gælde for to beneficier, idet han ikke venter at kunne få tilstrækkelig indtægt af ét beneficium.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pridem s. v. Martino Dalmari clerico Roskildensis diocesis sub data 5. id. martii anno 7 gratiam fecit expectativam[a] ... Verum quia prefatus Martinus propter pluralitatem expectantium exilitatemque beneficiorum <ac>[1] plerisque aliis de causis nullum ex gratia ipsa sperat posse consequi fructum, supplicat igitur Martinus predictus, quatinus litteras apostolicas super ipsa gratia conficiendas sub data 5. id. martii anno 7. ad duo beneficia expediri mandare dignemini.

Concessum in presentia pape. C. Ariminensis .

[Datum Ferrarie 5. id. martii anno 8.]

1. <ac>] tilføjet af Gertz.
a. sub data 5. id. martii anno 7 gratiam fecit expectativam] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.