1438. 12. marts. Købelev


Lars Koppen i Købelev, bonde, skøder Jens Andersen i Vindebygård al sin jord, ager og eng i Vindeby fang for vederlag. Undtaget i overdragelsen er skoven og Salteengen.

Tekst efter reg.

Tekst

c. Item ith breff att Las Kopinn bunde y Kiøbeløff skøder Jenns Andersøn y Windebygaard all then iord ager oc eng som hand haffuer y Windeby fang / wndertagitt skoffuen oc Sallte enngenn for wederlag / ♦

Datum Kiøbeløff sancti Gregorii dag / mc dxxxviij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.