1438. 13. marts. København


Fru Ingeborg (Ovesdatter Hase (Bild)), enke efter Niels Gagge, sælger med samtykke af sin søn Mikkel (Jørgensen) Rud en fjerdedel af Ordrup hovedgård med alt tilliggende i Ordrup, Nyrup, Såby (nu: Vester Såby) samt en mølle i Volborg herred til hr. Aksel Pedersen (Thott), som havde dette gods i pant for 125 mark lybsk.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff zee æller høræ helser jæk Jngheburg Aghes dotter Nyels Gagghes æffter lewær hwes siæl guth haffuæ ewinnælig meth guth ♦

Ok kungøræ jæk allæ nærwarindes oc komesculendæ at jæk witherkænnær mech meth goth wiliæ och berath hugh oc min kære søns Mickæls Rutz samthykkæ at haffuæ solt oc til ewinnæligæ æyæ vp lathet wælbornæ man herre Axel Pæthersssøn ridderæ j Hærløff thennæ nærwærindes brefforær al min rættichet som ær een færdeel j Orthorps howet gardh oc j the gotz som nw til ligger j Orthorps by oc j Nyrop oc j Sawæ by oc j een mollæ som til gardhen nv ligger j Walburghs hæræthæ liggendæ meth allæ forde guthz tilliggelsæ som ær agger æng skow fiskæ wan fææ gangh dam oc dams band woth oc thyurth rørændæ oc wrørændæ ænktæ vnder taket hwilken deel som han j pand haffthæ fore feem oc thyugh oc hundredæ lybeskæ mark ♦

Ok kænnæs jæk mek oc minæ arffingæ fult fææ och wært vp athaffuæ bart for forde gothz swo at mek aldelæs wel nøghæs ♦

Item tilbinder jæk mek oc minæ arffingæ forde herre Axel oc hans arffingæ thet forde gotz atfri oc til sta til ewinnæligæ æyæ ♦

Oc wor thet swa at forde gotz worther hanum oc hans arffingæ aff wunnæth meth landz low æller nokær ræt for min hemblæ wonskæls skyld tha til bindher jæk mek oc minæ arffingæ hanum oc hans arffingæ thet jgen at fri wthen alt hinder hiælpærædhæ æller yther mer ræt gangh ♦

Til hwes things withnisbyurdh mith jnsigæl meth andræ godhæ mæns som ær Mickæl Rutz min kæræ søn Per Thaa a wapn Anders Laurenssøn Arnd Krusæ berghermester j Køpenhaffn Hans Hwath oc Hinrik Waghen rathmæn j then samæ stædh ær hænghet for thettæ breff ♦

Datum Haffnie anno domini mcdxxxoctavo feria quinta ante dominicam oculi ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.