1438. 25. marts.


Morten Jensen (Gyrstinge) af Kragerup, ridder, erklærer at have modtaget indløsning af den pantesum på 500 mark, for hvilken han havde hovedgården Krenkerup med tilliggende i pant af hr. Matthias (Johansen) Moltke og Evert (Johansen) Moltke (af Bavelse), og giver Mogens Gøye gods og adkomstbreve tilbage.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Item ith breff att Morthenn Jennsøn aff Kragerup rider kenndis sig att haffue opbornn aff Mogens Gøye vc marck som hand haffde Krenckerup oc thet gods ther tilliger y pannt for aff her Mattis Møltick och Effuertt Møltick oc antuorte forne Mogens Gøye the forne gods oc breffue igenn / ♦

Datum vor frue dag y faste / mcdxxxviii[1] / ♦

1. mcdxxxviii] mcdlxxxviij, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.