1438. 3. april. Hing herredsting


Tingsvidne af Hing herredsting om, at fru Inger Jensdatter i Stubber Kloster før sin død havde pantsat Østergård i Opstrup i Stadil sogn til Gregers Klausen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff ser ællær hørær læsæs kungør vi Jes Palson ffoghet pa Hinghærædz thing / Cresten Palson Mattis Passon[1] Aghæ Pæthærson aff Lystbæk / Jøs Hardbo / Græghærs Hardbo Jøs Pæthærson aff Stadhæl Mattis Owæson ok Cristiærn Iænson aff Ringkoping meth thettæ vort opæn breff ath thænnæ brefførær Las Graærsson var pa Hinghærædz thing ffor os ok ffor fflere godhæ mæn som tho var pa thinge / aar æftær vars hærræ ar mo cdo xxxviiio thæn thors dagh næst ffor palmæ ssyndagh ok ffek en fwl things vitne meth ottæ dandæ mæn som hedæ Cristen Palson Jøs Niælson Smidh Joon Pætherson / Tommæs Pæthærson Graærs Hardbo Aghæ Pæthærson / Anders Mattisson ok Iæp Iænson aff Opæstorp hwilkæ ffornefnde ottæ mæn vnnæ pa therræ tro ok sannæ ath thet var them ful vithærlikt ath ffrwgh Jngærd Jæns dottær aff Stubbær clostær huæs siæl gudh hawæ var jnnæn firæ stokkæ pa ffornefnde thing ok pantsattæ Graærs Clawæson ok hans arwingæ en ødhæ gords æyæ thær man kallær Østær gord j Obstorp meth allæ sin tilliggælsæ j Stadhæl sogn jntæ vndan taket ffor xx lødik mark j godæ pænning ok geuæ ♦

Hwilkæ pænning thær hwn vithærkændæ sik vp ath hawæ borin til al sin nøghæ / aff fornefnde Graærs Clawæson / ok huat badæ ællær ffrommæ thær ffornefnde Graærs Clawæson allær hans aruing kunnæ thær aff ffongæ thet skal ikke rægnæs i howethnnig ♦

Thet so ær gongin ok farin i allæ modæ som for stor screwet thet soghæ vi ffornefnde ok hørdæ ok thet vitnæ vi meth vor jnsele / ♦

Giuet ar dagh ok stæd som ffor stor screwet etcetera ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.