1438. 24. april.


Eggert (Christiernsen) Frille (til Sandholt) anmoder Adolf 8., hertug af Slesvig, om at bevidne, at han under sit ophold hos hertugen i Flensborg ikke har drevet forræderiske forhandlinger med hertugen, således som det ellers siges om ham af de folk, som havde taget ham til fange.

Tekst efter a.

Tekst

Omnibus salu[tem] in domino premissis ♦

Jwghe gnade begere ik to [weten] [.....] ik hir to [.....] wart ghegrepen do ik van Vlenseborgh [.....] vnde hebbe in deme torne leghen be [.....] dar to [.....] des kan my hir neman seggen [.....] wet ik des sulw [.....] ♦

Nw is my to wetende worden dat de my grep leght my dat to dat ik myn here des koninges vnde des rikes arghist scholde woruen hebben doen ik by jwe gnade was / ♦

Bidde ik jwe gnade vmme Gades willen vnde vmme rechtes willen dat jwe gnade her schriue in eyneme[1] openen breue wes ik myt jw gnade worff wante[2] des wil my bederff doen ♦

Dat wil ik myt jwe gnaden vordenen wor ik kan vnde magh ♦

Zyt Gode beualen almechtich ♦

Screwen des d{ue}nerdaghes na s{uw}nte Juriens dage vnder mynnen ingezeghel ♦

Eggerd Frille ♦

1. eyneme] tilsyneladende rettet i a fra eynen. 2. wante] wonte, a.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.