1438. 2. maj. Vordingborg


Erik Nielsen (Gyldenstjerne) af Tim, ridder, erklærer, at han på kongens vegne har modtaget 200 lybske mark af bymændene i Århus. Halvdelen af de 200 mark var til den skat, de skulle give i år, og den anden halvdel var til den skat, de skulle have givet sidste år.

Tekst efter A.

Tekst

Jæk Erich Nielsøn ridder aff Tiim kænniss meth thettæ mit opne breff thet jæk hauer upboret tw hundret mark[1] pa min nadig herre koningx veghnæ aff hedherlig mæn oc beskedhen bymen j Arws ♦ Hvilk forde iic lybisk mark min herre them til screff meth hans nades breff at the mich skulle giwe aff hans nades arligh skat ♦ Thet enæ hundret mark var aff then skat the skulle hawe giwet j fiørdh oc thet enæ hundret mark var aff then skat the skulle giwe j jar ♦

Oc holder jæk thenom qvit for the forde iic lybisk mark effter thy som mins herres breff vtuiser ther hans nadhe them vm til screff ♦

Til mere visse oc vinnesbyrdh thrykker jæk mit jnseghel pa rygghen a thettæ breff ♦

Datum Vordingborgh anno domini m cd xxxviii in profesto invencionis sancte crucis etcetera ♦

1. mark] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.