1438. 4. maj.


Adolf 8., hertug af Slesvig, bevidner, at Eggert (Christiernsen) Frille (til Sandholt) under sit sidste ophold hos ham i Flensborg kun har anmodet ham om at få sit gods i hertugdømmet Slesvig tilbage.

I forlængelse heraf erklærer Adolf 8., at han i overensstemmelse med den aftale, som er blevet indgået mellem ham og kong Erik 7. af Pommern, dvs. Vordingborgfreden af 15.-17. juli 1435, er parat til at tilbagelevere alt, hvad andre har ret til, såfremt man leverer det tilbage til ham, som han har ret til.

Endelig erklærer Adolf 8., at Eggert Frille i det hele taget viste sig som en from og hæderlig mand.

Tekst efter A.

Tekst

Van Godes gnaden wij Alff hertoge to Sleszwig greue to Holsten Stormarn vnde Schowemborg bekennen vnde betugen openbare in dessem breue vor alszweme dat latest to Flensborg in vnser jegenwardicheit was \ de vrome knape Eggart Freldj vnde warff to vns in desser nascreuenen wise odmodigen biddende dat wij ene wedder wolden steden to zinen guderen in deme hertochrike to Sleszwig vnsem gebede belegen \ ♦

Dar wij eme vnder mer worden aldus to antworden / ♦

Alsz twuschen dem jrluchtigesten fursten vnde heren vnsem leuen heren vnde ohme dem koninge van Denemarken / etcetera vnde vns / gedegedinget were[a] / zo wolden wij ene[1] vnde enen jewelken to dem zinen / dar he recht ane were gerne weddersteden \ zo verne vns vnde den vnsen dat vnse / dat vns vorentholden wert / to voren wedder werde / ♦

V{uv}rder hadde Eggert nene wer{uv}e to vns / vnde weten ok anders nicht van eme \ men / dat he en vrom bedder{uv}e man is . ♦

To betugnisse hebben wij vnse jngesegel drucket laten nedden vnder desse scrifft ♦

Geuen na Godes bort xiiijc jar dar na in dem achte vndedrittigesten jare up den sondag na paschen alsz men synghet jubilate etcetera ♦

1. ene] rettet fra eme i A.
a. gedegedinget were] dvs. Vordingborgfreden, DD 1435. 15. jul., nr. 14350715001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.