1438. 5. maj.


Nicolaus (Wulf), biskop i Slesvig, bevidner, at Eggert (Christiernsen) Frille (til Sandholt) under sit sidste ophold i Flensborg har forhandlet med Adolf 8., hertug af Slesvig, om sine sønderjyske godsers tilbagegivelse.

Endvidere erklærer biskop Nicolaus, at han ikke er bekendt med, at Eggert Frille skulle have haft noget andet hverv hos hertugen eller hertugens råd imod kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter A.

Tekst

Van Godes gnaden wij Nicolaus biscop to Sleswijk bekennen vnde betugen openbare an desseme breue vor alswemende dat latest to Vlensborch des ersten mandages an der vasten negest vorgan[1] de duchtige knape Eggherd Freldi warff vor deme hochgheboren fursten vnde heren heren Alue hertogen to Sleswijk greuen to Holsten etcetera vmme zine gudere de . de zulue Eggherd hebben scholde an Zunder Iutlande / ♦

Vnde vns nicht wytlijk ys dat he yenich ander werff hadde to deme vorscreuenen heren Alue edder to zineme rade ieghen den irluchtigesten fursten vnde grotmechtighen heren \ deme koninge van Denemarken etcetera edder anders wemen ♦

Des to merer tughenisse vnde witlicheyt hebbe wij vnse inghesegel drucket laten nedden vnder desse scrift ♦

Gheuen na Godes bort xiiijc iar dar na an deme achtendruttigesten iare op den mandach na des zondages also me singet iubilate ♦

1. vorgan] herefter står overstreget de i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.