1438. 8. maj. Ferrara


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Simon Techel, klerk fra Roskilde stift, om at overdrage det til den pavelige auditør Geminianus de Prato at overdrage Skt. Jakobs kirke i Greifswald i Cammin stift til Simon Techel og give ham ny provision derpå, såfremt den verserende proces ved kurien om kirken mellem Simon Techel, Johannes Nyenkerke, Bernardus Droghe og Henricus Padisen ikke falder ud til nogens fordel.

Udtog og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Simoni Techel clerico Roskildensis diocesis om at overdrage til den pavelige auditør Geminianus de Prato at overdrage Skt. Jakobs kirke i Greifswald i Cammin stift til Simon Techel og give ham ny provision derpå, såfremt den verserende proces ved kurien om kirken mellem Simon Techel, Johannes Nyenkerke , Bernardus Droghe og Henricus Padisen ikke falder ud til nogens fordel.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.