1438. 21. maj.


Jakob Andersen overdrager to gårde og andet gods i Granslev til en ukendt modtager.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et Jep Anderssens opladelsse breff paa ij gaarde och godzs vdj Grandsløff bye / ♦

Datum mcdxxxviij vigilia ascensionis domini : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.