[1438. 25. maj eller 1488. 18. maj]. Års kirke


Et sognevidne om, at der ikke betales skat eller leding af den gård i Års, hvor Kristian Brun bor.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item eth tingsuintne atthen gard y Arss som Cresthen Brwn ibor er icke gade skat eller leydingh aff ♦

Datum mcdlxxxviii søndag for pintz dag ♦

b):

Sogne wittne giffuit j Aarss kircke att ther aldrig war giffuen schatt eller leding aff thend gaard j Aarss Chresten Brune j boer ♦

Datum[1] 1438 ♦

1. Datum] Således NKS 1567 fol., mangler B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.