1438. 5. juni.


Elene, Hans Rantzaus datter og enke efter Otto Meinstorf (Koler), erklærer at skylde Mikkel (Jørgensen) Rud af Vedby 20 lødige mark, for hvilke hun pantsætter ham en gård i Ishøj i Lille herred (nu: Smørum herred). Såfremt alle pengene bliver tilbagebetalt på den samme dag, skal landgilden følge hovedstolen, og hvert år, som gården står i pant, skal Mikkel Rud oppebære landgilden.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Ilyænæ [1] Hans Ransaws dotær oc Otæ Mæiænstorpæ eftælewæræ hwæs[2] siæl gwth hawæ sændær alle meen thettæ briiff see aller høræ læsiit ewinnælegæ helsæ meth gwth ok kwngør thom thet alle at jek wederkiennes miic meth thettæ miit opnæ briiff skyldiic at wære en hedærliic man oc arliic thennæ nerwærende briifforeræ Michel[3] Rwdh aff Wetby[4] awapn[5] skyldiic at wæræ xx lodiic marc gewæ penninge oc genge meth hwilkyæ kyøpman ma fwlt gøræ annæn kyopman ii Syæl[e]nd[6] wndantagnæ kobærpenninge wm thee wordæ gienssæ giældæskwlende at sænctæ Mortæns nw næst k[o]mbær[7]

For hwiilkyæ xx lodiic marc jek iipant sætter hanwm en miin gordh ij Isøwæ ij Lillæ heret ligendæ ii hwilkien gordh nw iiboor Jens Tamæsøn oc giwær thry pund korn forarliicth langildæ ♦

Item wordær thet swæ at thee forsawde penninge wor gwlnæ pa then sammæ daw tha skal langildæt følwæ howetpenningæne oc hwærth ar thet iipant stor tha skal han wp bæræ landgiildæt ok ænctæ regnes ii howetpenniingenæ ♦

Tiil biindær jek miic oc minæ arwingæ at frii oc hemlæ then forsawdæ Michel Rwdh oc hans arwinge then fornefnde gordh meth alle sine teelligelsee swm ær agær ængh wath oc thyrth ænctæ wndæn taget

Tiil hawas things widnæbyrdh miit insiglæ ær hiænt for thettæ briift meth andræ godæ mens swm ær Otæ[8] Mæiænstorp miin kyæræ[9] søøn oc Eriic Biillæ aaff Solberge awapn[10] oc Jacob Yægæræ aaff Sæby oc her Niels prest in R[e]dersløøff ♦

Datum anno domini mo cdo xxxo viii quinta die penticostis ♦

1. Ilyænæ ] her begynder understregning, A. 2. hwæs] understregning slutter ved h, A. 4. Wetby] understregning sluttter ved W, A. 5. awapn] a(2) skrevet over linjen, A. 6. Syæl[e]nd] usikker læsning, A. 7. k[o]mbær] usikker læsning, A. 9. kyæræ] understregning slutter ved y, A. 10. awapn] a(2) skrevet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.