1438. 5. juli. Ferrara


Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Joar Eskilssøn, klerk fra Oslo stift, om dispensation til at måtte bestride et højere gejstligt embede ved en kollegiatskirke i Danmarks, Sveriges og Norges riger på trods af hans illegitime fødsel; desuden om dispensation til at forene flere ellers uforenelige embeder. Supplikken er begrundet med, at de nordiske riger ligger ved verdens ende og derfor ikke fordrer lige så kvalificerede gejstlige som andre steder.

Udtog og arkivalske oplysninger efter Diplomatarium Norvegicum l.l.

Tekst

Pave Eugenius 4. bevilger en supplik af Joar Eskilssøn , klerk fra Oslo stift, om dispensation til at måtte bestride et højere gejstligt embede ved en kollegiatskirke Danmarks, Sveriges og Norges riger på trods af hans illegitime fødsel; desuden om dispensation til at forene flere ellers uforenelige embeder cum partes ipse sint extreme habitabilis terre et non requirunt valde magnas qualificatas personas ad obtinendum canonicatus et dignitates ut alie partes.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.