1438. 10. juli.


Cecilie (Pedersdatter (Krag)) har med sin nuværende ægtefælle Anders Jensen (Halvegges) og sine arvingers samtykke givet en gård i Sværdborg i Hammer herred til sankt Agnete kloster i Roskilde for sjælemesser for sig, sin forhenværende ægtefælle, Niels Ingvarsen (Griis), sin søn, Erik Nielsen (Griis) og sine forældre.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre kungør iek Cecilie Kragssdotter meth thete mit opne breff mik efter myn hosbondes raa[t]h[1] Andres Jenssøn oc mynæ rætte aruingges samthycke oc wiliæ een myn garth jnnen Sw[æ]rbyrthe[2] jnnen Hamersheret liggendes som skylder sex skepper myndræ eenfire pund korn oc iiiɉ skilling grot arlighe til sancte Agnese closter jnnen Roskilde fore myns oc myns hosbondes Niels Ingwarssøn oc myn søns Eric Nielssøn oc alle mynæ forældræ si[æ]les[3] helse skyld til ewerthelighe at hafue gifuit meth alle forde gartzes tilliggelse wat oc thywrt engte vnden taghet ♦ Jnnen swa danne mode at prierissen oc søstrene skule orlighe opbære fruct oc landgilde aff forde garth til therres eyeth behoff oc skule beg[æ]nge[4] therres siæle som fore stonder screfne thrennæsinnæ vm aaret hwert tiith[5] meth een vigilia oc three messer een thiith vm Mikelmøsse annen vm kyndenmøsse threthiæ vm metsommeren

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium et discretorum videlicet Andree Ienssøn mariti mei dilecti Johannis Torberni Petri Griis Clementis Griis Johannis Kragh Laurencii Henrici Nicolai Erici Krumppen j Rafnstorp et Petri Jensøn heredum meorum ♦

Datum anno domini mocdxxx octavo ipso die beati Kanuti regis et martiris ♦

1. raa[t]h] usikker læsning, A. 2. Sw[æ]rbyrthe] usikker læsning, A. 3. si[æ]les] usikker læsning, A. 4. beg[æ]nge] usikker læsning, A. 5. tiith] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.