1438. 15. juli. Kalmar


Det svenske rigsråd meddeler Paul v. Rusdorf, højmester for Den Tyske Orden, at kong Erik 7. af Pommern ikke er kommet til det berammede møde i Kalmar.

Derimod har kong Erik sendt Hans Laxmand, ærkebiskop i Lund, samt ridderne hr. Erik (Segebodsen) Krummedige (til Rundtoft), hr. Morten Jensen (Gyrstinge (til Kragerup og Hastrup)) og væbneren Niels Jensen (Galen) af Hammer, hvis forslag imidlertid ikke var i overensstemmelse med Sveriges privilegier.

Tekst efter Styffe l.l.

Tekst

Wunsche alles heyles begerynge, denst vnd guden wyllen to aller redelicheet vorgescreuen ♦

Juwer eerwerdyghen heerlycheet vnde gnaden do wy witlyk . also wy juwer werdicheet vorkundygeden vnde to screuen myt vnsen boden Sten Jönisson alse dat wy alle tijdh reede vnde öuerbödich hebben gewest vnde synt to holdende de degedynge to Calmarna begrepen ♦

Dar vp sande wy vnse merklige sendebaden biscop Magnus vnde Hans Kröpelin nw in deme wynter vnde biscop Niclis vnde Hans noch nw to vor jaren to vnseme gnedygen heren deme konynge byddende myt ganczen vlyte dat he wolde komen vnde anamen vns vnde dat ryke, slote vnde land alse yd degedynget[1] ys, dat heft syk so vortogert vppe dessen dagh, in menygerhande wyse dat to lang to scryuende were, so dat wy gancz hopende vormodet hadden syne gnade hyr to Calmarna tokomende, nw to desser tijdh alse desse dagh vpgenomen was, hijr hebbe wy syner vorbeydet, he qwam hir nycht, men hyr qwam syne bodescap alse de erwerdige vader in Gode her Johannes Laxman , erczebiscop to Lundh etcetera her Eric Krummedijke her Merten Jönisson rittere vnde Nisse Jönisson van Hammer , mid werue van syner wegen de dar sere gan wedder de degedynge vnse recht priuilegia vnde vryheet . ♦

Bouen alle dynk, so moge juwe heerlicheet weten besunderlighe gude gunere wo syk dyt vorlopen heft, so synt wy des to synne, so dat wy ene noch hebben wyllen vor enen vulmechtigen konynk to alle syner heerlicheed vnde recht dat he vns des gelyke wedder late alse vns börd to hebben vnde vormoden vns dat juw bynnen korter tijdh vul enkede vorkundyget werdh wat wyse, beyde de van Denemarken vnde wy syner gnaden vorsetten vorkundygen werden, wes wy ene ouerbodich wyn . ♦

Erwerdyge here eft[2] vns jeman . anders wes öuer seggen wolde, wen dat wy don, alse vnns to ere vnde to rechte bordh, bydde wy gutlyken juwen gnaden vns dar ane to vor antwerden, wente gy scolen vns alle tyd to ere vnde rechte vulmechtich wesen, byddende juwe heerlyke werdygeet, dat juwe gnade vns to vnseme rechte bystendych vnde vordelik syn, dat wy gerne des gelyken donde vorschulden ♦

Gode allmechtich sy juwe werdige heerlycheed salych vnde gesunt beuolen to langen tijden ♦

Gescreuen to Calmarna amme dage divisionis apostolorum vnder des drozsten vnde marschalles ingesegellen van vnser aller wegen inme jare na Godes bord etcetera xxxviijo

Rykes raadh tho Sweeden . ♦

1. degedynget] Styffe l.l. læser gedegynget. 2. eft] Styffe l.l. læser est.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.