1438. 22. juli.


Köne Muntenbrog, bymand i Landskrona, sælger med sin hustru Dorotheas samtykke sin gård i Landskrona til Steffen Jensen, guldsmed i Lund.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Köne Nuntenbrog[1] sällier med sin hustros Dorotheæ willia, åth gulsmeden i Lund Staffan Jenson , sin gård med huus och grund belägen i Landzcröne norden till torget. Datum Sanctæ Mariæ Magdalenæ dag, dhen 22 julii 1438.

b) Köne Muntenbrogs bymand i Landzcone uthgifne skiøtebreef åth Staphan Jönsson angående een gård liggiandes i Landzcrone nordan in till torget ostan for Mattes Dägnes steenkiellare. Datum 1438.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.