1438. 22. juli.


Hans (Klausen?) Grubendal pantsætter en gård i Nørre Jernløse til fru Kirstine (Jensdatter (Krumpen)) til Vollerup, enke efter hr. Peder Nielsen (Present), for 53 nye Arnhem-gylden.

Tekst efter reg.

Tekst

f. Først ith breff att Hanns Grubenndall panntsetter frue Kierstinne y Woldrup her Peder Nielssønns effterleffuerske enn gaard y Nørreiernløsse for liij ny arnempske gylden / ♦

Datum sancti Mariæ Magdelenne dag / mcdxxxviij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.