1438. 1. september.


Hertug Filip af Burgund tillader alle kong Erik 7. af Pommerns undersåtter, som bor i området fra København og vestpå, og som handler med spiselige og drikkelige varer, at komme til hans lande med deres varer. På grund af krigen med de vendiske hansestæder kommer der nemlig ikke spiselige varer såsom korn, mel og andre varer til hans lande, hvilket har forårsaget en voldsom forhøjelse af kornpriserne.

Udtog efter Aa.

Tekst

Phillips bij der gnaden Goids hertoge tillader alle die ondersaten des conincx van Denemerken, som bor van Coppijn hauen westwairt, og som handler med goeden, diemen eten off drinken mach, at komme til hans lande med deres varer. På grund af den oirloge med den zesse wenschen steden kommer der nemlig ikke spiselige varer såsom coirne og meel til hans lande, hvilket har forårsaget eenen groeten vpslach ende rijsinge jnden coirne maict.

Gegeuen vpten eersten dach van septembrj jnt jair ons heren duysent vierhondert acht ende dertich.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.