1438. 26. september. Plön


Notarialinstrument, hvorved biskop Johannes Schele af Lübeck meddeler hertug Adolf af Slesvig hans forlening med grevskabet Holsten.

Westphalen, Monumenta, l.l.

Tekst

Notarialinstrument, hvorved biskop Johannes Schele af Lübeck meddeler dominus Adulphus dux Sleswicensis et Holsatiæ Stormariæ ac in Schownborgh comes hans forlening med grevskabet Holsten.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.