1438. 2. oktober . [Middelsom herredsting?]


Tingsvidne om, at alle selvejere med lod i Hjermind mark aflagde vidnesbyrd om, at Hjermind kirke hér havde en fjerding jord, der hvert år betalte en øre (eller en ørtug) korn.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item eth wintne at alle syell eg[er som haffde] iord paa Hiermynd marck v[ittnedhe] oc tilstod at Hiermynt kyrcke haffuer som skyller en øre kornn huerd aar ♦

Datum mcdxxxviii then torsdag nest effther sancti Michels dagh etcetera ♦

b):

Things wittne paa en fierding iord j Hiermind schylder til kircken ther samestedz aarligen j ørte korn / ♦

1438 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.