1438. 18. oktober. Korsør


Biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde, biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense, biskop Christian af Ribe, biskop Ulrik (Stygge) af Århus, biskop Gert (Gyldenstjerne) af Børglum og biskop Torlav af Viborg skænker aflad til Skt. Jodokus' alter i Odense Skt. Knuds kirke.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxxviii ..... xv calendas novembris in conventu Corserensi Johannes Roschildensis, Nafno Ottonienses, Christianus Ripensis, Vlricus Arhusius, Gerardus Burglanensis et Thorlavus Vibergensis episcopi concedunt ad aram Jodoci in basilica Canutia Otthoniæ expiationes.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.