1438..


Adolf 8., hertug af Slesvig, tilstår Jesse Bonsen Paysen den frie besiddelse af det gods, som han har købt af hr. Henrik Rixtorp, og som tidligere har tilhørt Jesse Lagesen i Øster Snadebøl, dog med undtagelse af hoveri, mod ydelsen af en halv tønde smør årligt i Flensborg eller Tønder og af den tjeneste, som alle fæstere i Kær herred giver.

Udtog efter Urkundensamml. l.l.

Tekst

Ame jar XXXVIII.

Item Jesse Bonssen Paiessone mach dat gud, dat he van heren Hinrike Rixstorppen koffte unde tovoren gehoret hadde Jesse Lagessone to Ostersnatebul, frig hebben unde bewonen unde na eme sine erven sunder hovedenst, ane wes de lansten alle in Kerherde don edder uthgeven, deme schal he ock so don unde sine erven.

Dar scholen se alle jare vor geven ene halven tunne botteren to Flensborch edder to Tunderen wo de herschoppe wil.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.