1438..


Adolf 8., hertug af Slesvig, giver domkapitlet i Slesvig 59 mark i årlig rente af byen Flensborg imod de seks landsbyer Pommerby, Solby, Dyttebøl, Fuglsang, Stoltebøl og Skørdrup i Angel, som Erik (Segebodsen) Krummedige (til Rundtoft) tidligere havde overdraget til domkapitlet.

Udtog efter Sejdelin l.l.

Tekst

Wij Alff, hertug af Slesvig, giver deme gantzen cappittel der domkerken to Sleszwigh negen vnde vefftich lubesche marck i årlig rente af vnser stadt Flensborch imod desse nabescreuen sos dorpe Pomerbu, Solbu, Duttebul, Vogelsanck, Stolte vnde Schurdorppe i Angel, som her Erick Krummedick tidligere havde overdraget til kapitlet.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.