1438..


Peder Jakobsen lejer gården Lundsgård af Ribe domkapitel for seks skilling sterling årligt. Ved hans død skal bygningerne frit gå tilbage til kapitlet.

Tekst efter Nielsen l.l.

Tekst

Ego dominus Petrus Jacobi conduxi curiam Lundsgardh pro vi solidis sterlingorum annuatim solvendis, ita quod edificia cedant libere capitulo post mortem meam.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.