1438..


Jakob (Nielsen) Basse af Nielstrup skøder biskop Gert (Pedersen (Gyldenstierne)) af Børglum Sønderlevgård med mere gods i Vennebjerg herred og Jerlev herred.

Tekst efter reg.

Tekst

Jep Bassis aff Nilstrup skiøde till bisp Gertt aff Børglum paa Synderleff gaard med miere gotz j Wennebergherritt och vdj Jerleffherritt : ♦

Daterit 1438 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.