1438.


Vidisse af et gavebreve til Maribo kloster på Gyllingnæs og mere gods udstedt af fru Mette (eller Margrete), enke efter hr. Jakob (Erlandsen) Kalf.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse paa fru Mette her Jep Kalffis gaffuebreff[a] paa Gyllingsnes och andett mere goedz. ♦

1438[1] . ♦

1. 1438] 8 rettet fra et andet tal, reg.
a. gaffuebreff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.