1438.


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting en gård i Skelby til Hans Frobøse.

Tekst efter reg.

Tekst

Kong Erickis dom paa en gaard i Skelbye thill Hans Frobøse . ♦

1438. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.