1438.


(Lange) Ove Ovesen (Kaas med mur) skøder Lerbæk gård og gods til biskoppen af Århus (Ulrik Stygge).

Tekst efter reg.

Tekst

Offue Offuesøns skiøde thill bispen i Aars paa Leerbeck gaard och goedz. ♦

1438. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.