1438.


Fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) skænker Maribo kloster gods i Bjerregrav (nu: Øster Bjerregrav) og andetsteds.

Tekst efter reg.

Tekst

Fru Jnger Hermandzdatters gaffuebreff paa Bergraff goedz i Juttland med andett mere thill Marieboe closter. ♦

1438. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.