1438.


Fru Else Kristiansdatter (Vendelbo) til Støvringgård overdrager Alling kloster det gods i Lemming sogn, som hun tidligere havde skødet til klosteret.

Tekst efter reg.

Tekst

Frw Elsse Christensdather paa Støffring pergmetz vpladelsse breff paa gotz j Leming sogenn till Alling closter, som hun tilforne haffde skiøtt till closteritt : ♦

Datum 1438. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.