1438.


Et skøde på en del af Mårup skov.

Tekst efter reg.

Tekst

Enn skiøde paa enn skouffdeell aff Morup skouff : ♦

Datum Mcdxxxviij . ♦

Oversættelse

Et skøde på en skovdel af Mårup skov.

Givet 1438.