1438.


Peder Krabbe og Erik Iversen skøder gods i Kovstrup til hr. Klement Besk, forstander i Viborg Sankt Hans kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Krabbe och Erich Jffuerszens skiødebreff paa theris gotz j Kostrup the haffue skiøtt her Clemitt Bieske forstander j sanctj Hans closter : ♦

Mcdxxxviij . ♦

Oversættelse

Peder Krabbes og Erik Iversens skødebrev på deres gods i Kovstrup, som de havde skødet hr. Klement Besk, forstander i Sankt Hans kloster.

1438.