1438.


Tingsvidne om, at to agre, den ene ved Bukkebjerg og den anden ved Tåning have, retmæssigt tilhører Voer kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at ij agere, thend ene ligger wed Bucke biergh och then anden wed Tørningh haffue, the ere Worclosters rette jord, ♦

Daterit, mcdxxxviij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.