1438.


Tingsvidne om, at Simon Jensen i Galten har forpagtet Rivegårds jord af Øm kloster for en årlig afgift.

Tekst efter reg.

Tekst

Tings wedne at Simen Jensenn i Galtenn bestod at haffue Riffue go<r>dtz[1] jord aff Emchloster for aarligh skyldt, ♦

Daterit 1438 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.