1438. [Næstved]


Kirstine, Asser Skånings enke, erklærer, at den skødning, som hendes søn hr. Oluf gjorde til Næstved Skt. Peder kloster, var sket med hendes samtykke.

Tekst efter reg.

Tekst

Kerstinæ forscrefne[a] tiilstoed for dandæ mæn ath thet skøde[b] som hennes søn her Oleff forscrefne giorde closther wor met hennes jaa og samtycke ♦ Mcdxxxviii ♦

a. forscrefne] Dipl. Dan. 1438, 14389999055 . b. skøde] Dipl. Dan. 1435, 14359999039 .

Oversættelse

Førskrevne Kirstine tilstod over for dannemænd, at den skødning, som hendes søn førskrevne hr. Oluf gjorde til klosteret, var sket med hendes ja og samtykke. 1438.