1438.


Jens Olsen fuldbyrder sin datters Kirstines skødning til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Jens Olssøn fuldbyrder thet skøde[a] som hans dotter Kerstine forscrefne giorde closter oc han sammeledis skøder oc oplader closter all sin rettighet i samme gard ♦ Mcdxxxviii ♦

a. skøde] Dipl. Dan. 1438, 14389999055 .

Oversættelse

Jens Olsen fuldbyrder den skødning, som hans datter, førskrevne Kirstine, foretog til klosteret, og ligeledes skøder og oplader han klosteret al sin rettighed i samme gård. 1438.