1438.


Mogens Tygesen (Ravensberg) stadfæster og fuldbyrder skødning af gods i Kalkerup og Dysted til Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Magnus idem[a] stadfæster oc fuldbyrder thet skøde[b] oc affhænding som Per Tygessøn hans broder solde oc skøthæ tiil closter som wor i Kalkerop oc Dustwed forscrefne ♦ Mcdxxxviii ♦

a. idem] Dipl. Dan. 1407, 14079999034 . b. skøde] Dipl. Dan. 1434, 14349999050 .

Oversættelse

Den samme Mogens stadfæster og fuldbyrder skødet på og overdragelsen af godset i førskrevne Kalkerup og Dysted, som hans broder Per Tygesen solgte og skødede til klosteret. 1438.