1438..


Jakob And af Køge skøder Mogens Smed i København jord og grund i Vestergade, også kaldet Smedegade, i København.

Tekst efter reg.

Tekst

Jacob And aff Kiøge skiøtte Mogens Smed i Kiøpenhaffnn en jord och grund liggendis i Westre gade, kallis Smede gade der i byen ♦

1438 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.