1439. 2. februar.


Kong Erik 7. af Pommerns dom om Mølhave og tre gårde i Holmstol. Kongen giver låsebrev til en ukendt modtager, der er blevet indført i det omhandlede gods.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et koning Erickis dom paa Mølhaffue oc tre gaarde vdj Holmstoll effther jndførssel och er laas paa samme gaarde och gotzs / ♦

Datum anno mcdxxxixo die purificationis Mariæ : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.