1439. [3. februar og 29. marts].


Fru Ingerd Hermansdatter (Pennow) skøder Maribo kloster en gård i Hørup, Jelling sogn, Tørrild herred, Jelling syssel; efterfølgende vidimerer kong Erik 7. af Pommern skødebrevet på det kongelige retterting.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Fru Jnger Hermantzdatters skiøde thill closterett paa en gaard i Jellingsyssell i Tyridzherrett (!), i Høtorp, i Jellingsogn. ♦

1439. ♦

b):

Vidisse offuer fru Jnger Hermandzdatters breff paa en gaard i Laaland (!) i Jelingsogn ♦

1439. ♦

c):

Kong Erich . Tit. Kongens retterting om søndagen formiddag de gothe men ↄ: Rigens Raad. Her Boe Jensen præst. adell. Ingierd Hermandsdatter Nichels Voghænsøn . Knud Steen . Ivan Fooss illustris Erici regis Danorum justiciarii. ♦

Armigeri. Olavi Axelsen Henrici Staverschov Nicolai Laurensøn de Tostrup. Alberti Nielsen Olai Laurentzen Laurentius Jehansen de Pathorp Andrea Jenssøn Petro Nielsen de Broholm Erico Nielsen de Brodschov etetcetera (!) ♦

Laland. Maribo. Vor R.[1] der. Jællingesogn Høthorp. ♦

Obs. at dette breff er giffuet aff de vedkommede samme aar det er vidimeret[2] aff kongen item modus confirmandi eller affirmandi. s. en vidisse gansche ny.

1439. Die sancti Blasii episcopi et confessoris. Item palmesyndag. ♦

1. R.] Usikker læsning, reg. 2. vidimeret] Skrevet over et slettet confirmeret, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.