1439. 13. februar.


Erik (Larsen) Hvas (af Ormstrup) og Anders (Albrechtsen) Skeel pantsætter tre gårde i Funder til Skt. Hans kloster i Viborg.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ett Erick Huassis och Anders Skeels pante breff paa tre gaarde j Funder tiil sancti Johannis closter vdj Wiborgh / ♦

Datum mcdxxxix then fredag nest fore fastelauens søndagh : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.