1439. 8. marts.


Heine Brands kvittering til Adolf 8., hertug af Slesvig, for det, som hertug Adolf på sine egne og sine brødres vegne var ham skyldig, med undtagelse af den afgift, som han fortsat skal betale af Ejdersted, Everskop, Udholm og Helgoland.

Tekst efter A.

Tekst

Jk Heyne Brand borgher to Hamborgh / bekenne vnde betughe openbare in desseme breue vor allisweme / dat ik my mid deme hochgebornen fursten vnde heren hern Alue hertoghen to Sleszwijck to Holsten Stormeren vnde Schouwenborgh greuen / mynem gnedighen leuen heren / vmme alle penningkschuld / dar he my vnde mynen eruen / van der hochgebornen fursten / hern Hinrikes / vnde hern Gherdes / ichtiswanne to Slesszwijck etcetera hertoghen / siner brodere / vnde van siner eghenen wegen schuldichliken wente vppe dessen dagh heft ane vorplichted wesen / in allerwijse alse de ersamen her Otte Sluter / vnde de gestrenghe her Diderik Blome ritter / twischen demesuluen heren hertoghen Alue vnde my gedeghedinghed hebben / vrundlichken vorghan vnde vordreghen hebbe / vnde late den genanten heren hertoghen Alue van sulliker vorscreuen penningkschuld / vor my vnde myne eruen / qwijt leddich vnde los / in desseme breue / vtghenomen sodane renthe alse ik vnde myne eruen hebben in Eyderstede / Euerschop / Vtholme / vnde to Hillighelande / der willen ik vnde myne eruen na jnneholde sodaner openen beseghelden breue / alse wij darup hebben / sunder iemendes insaghe brukaftich wesen / ♦

Vnde ik schal mid deme genanten heren hertoghen Alue mogheliker bede mechtich wesen / vnde sine slote . vnde sin brod scholen my vnuorsecht wesen / ♦

Des to ener groteren witlikheid hebbe ik Heyne Brand vorbenomet myn jngheseghel / vor my vnde myne eruen witliken vnde mid guden willen hanghen heten to dessem breue / ♦

Gheuen na Godesbord verteinhundert jar darna in deme neghenvndedrittigesten jare am sondaghe alse men singhet oculi in der hillighen kerken ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.