1439. 10. marts - 1439. 11. marts.


Biskop Navne (Jensen (Gyrstinge)) af Odense indvier altre i Hårby kirke.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Anno domini mccccxxxix. ..... Nafno episcopus Otthoniensis, quædam altaria ecclesiæ Horbiensis dedicat. vi idus martii et divis Olao et Severino consecrat et ibi celebrat sacra, postridie ecclesiæ partem septentrionalem dedicat et sacris operatur, et expiationes largitur omnibus de eadem ecclesia bene merentibus.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.