1439. 4. april. Viborg landsting


Viborg landsting stadfæster Mogens Thomsens lovlige hævd på Boldrup.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item Mogens Tamissens lagheffdtz stadfestels aff Viburg lantztingh ♦

Datum mcdxxxix loffuerdag posche vge etcetera ♦

b):

Landztings stadfestelse efter laugheffd paa Boldrup ♦

Datum mcdxxxix ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.