1439. 11. maj. Hammershus


Hans Laxman, ærkebiskop i Lund, giver kapitlet i Lund besked om, at alt er i god orden på Bornholm og beder dem om at besegle den kvittering, som han har givet sin foged.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund.

Tekst

Johannes dei gracia archiepiscopus Lundensis etcetera. ♦ Premisso nostro sincero favore. ♦

Wide mwe j, kere gothe wener, at nw wj komme hiit till Borendeholm, tha funne wj wor Lunde kirkes slot Hammarshws oc landet ther til j gothe made, swo thet wj thacke then dandeman, som wj thet befalet haue, thy at han hauer thy bæthre faret ther met skellighen oc erlighen. ♦

Oc ther met tha gawe wj hanom nw wort quitte breff ther vpa, hwilkit wj ether nw sende, bethende ether kerlighen, thet j wel welen gøre oc lade ethert jnceyle henges ther fore met. ♦

In Christo valete. ♦

Scriptum in castro nostro Hammarensi feria secunda ante diem ascensionis domini nostro sub secreto. ♦ Anno etcetera xxixo. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.