1439. 24. juni. Roskilde


Kristine Jensdatter, priorinde i sankt Agnete kloster, og konventet sammesteds lader deres forstander Anders Jensen og hans hustru være fri for yderligere regnskab og takker ham for at have taget sig af dem, deres kloster og gods på en god og tilfredsstillende måde.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff se aller høre helser jæk sister Kerstine Jænsedotter priorisse j sancte Agnesse closter j Roskilde och all conwænt j thet samestæth ewinnelike mæth war hærre ♦ Och kungøre wi alle mæn nærwærendes och kommendes at wi mæth berathen wilie och for sønnerlich kærlichet wenscapp . och thiæniste som wi befunneth hafue aff thænne breffwisere som nw war forstannere ær Anders Jænssøn lade hanum och hans husfrue och bægges there arwinge qwiit ledhich løøs och fullelighe orsaghe for alt ydermere ræghenscap at gøre wos for alt thet han hawer war forstannere wæreth aller hær æfter wære scal . ♦

Och kænnys wi ængin ræt aller teltale mæth wos hær æfter thænne dagh at hafue tel forde Anders Jænssøn aller hans arwinge pa noghet ræghenscaps weghne at gøre wos æfter thænne dagh . ♦

Item thakke wi hanum forthi at han wos och wort closter och wort gotz wæl forestanneth hafuer som en hetherlich donde man j alle mode . ♦

Tell hwæs things witne byrth myt jndcighle och myt conuentes mæth flere gothe mænz so som hetherlich fathers Jens mæth gutz nadhe biscop j Roskilde . hær Æffærtz . hær Ingemers . hær Martins canyke . och brother Pæther Laurenssøns priore j Sortebrøthre kloster j thæn same stæth . jndsighle thætte breff næthen forehænger ♦

Datum anno domini mo cdo xxxixo . die nativitatis sancti Johannis baptiste ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.