1439. 26. juni.


Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre them helsse wy Barsbæc høwetzman apa Holbæcks hws Jens Hard Pæder Olaffsøn radman oc byman i thensamested oc Philpus j Guredæ ewindelige meth guth ♦

Kungøre wy thet alle men ath ar æffter gutz birdh mocdxxxixo then fredagh næst æffter sancte Johannes baptiste dagh at wy tha meth oss hawæ thaget kungens foghet oc jn at haue førdh en wælbirdugh man her Sten Basse riddere thenne breffuisze jnnen gorde oc i gotzs som ære firæ gardæ j Thingtued som nw jnnen boo Jep Anderssøn Per Grwbæ Jes Anderssøn oc Peder Brydie oc tre garde jnnen Botorp som nw jnnen boo Matis Reyerssøn Age oc then thrydie liger ødæ j Myærloseheret jnnen Søstorp soghen ligendes

Huicke forne gotz som forne her Sten køptæ aff Cyce Billes oc aff Olaff henne soon ♦

Tel wynnes birdh ære wore jnigcegle hengde nædæn fore thette breff ♦

Giffet ar oc dagh som fore screffet star ♦

Oversættelse

Alle mænd, der ser eller hører dette brev, dem hilser vi Barsebek, høvedsmand på Holbækhus, Jens Hård, Peder Olufsen, rådmand og borger sammesteds, og Filip i Gurede evindelig med Gud.

Vi kundgør for alle mænd, at i år 1439 efter Guds fødsel, fredag efter sankt Johannes Døbers dag, har vi taget kongens foged med os og indført en velbyrdig mand, hr. Sten Basse, ridder, denne brevviser, i gårde og gods, nemlig fire gårde i Tingtved, hvor nu Jep Andersen, Per Grube, Jes Andersen og Peder Bryde bor, og tre gårde i Borup, hvor nu Mads Redersen og Åge bor; og den tredje ligger øde, beliggende i Merløse herred i Søstrup sogn.

Dette førnævnte gods købte hr. Sten af Cecilie Billes og af Oluf, hendes søn.

Til vidnesbyrd er vore segl hængt ved dette brev.

Givet ovennævnte år og dag.